Vietnam Says

Share this:

Truy cập và đăng ký Vietnam Says

Tham gia vào các ý kiến về sản phẩm, dịch vụ và quan điểm hiện tại.

Các phương tiện để tham gia là nhập trang web, email và khảo sát ứng dụng.

Từ trang này, bạn có thể đăng nhập và trở thành thành viên mới của cộng đồng khảo sát Việt Nam của chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu:

  • Cho biết giới tính nữ hoặc nam.
  • Email. Nó sẽ là ID truy cập của bạn.
  • Bạn phải tạo một mật khẩu duy nhất để truy cập.
  • Ngày sinh.
  • Mã bưu điện.

Làm cách nào để tìm mã zip cho vị trí của tôi ở Việt Nam qua Internet?

Mã bưu điện. Trong vài giây có được và biết mã zip của tôi.

Mã bưu chính của thị trấn của tôi: http://mabuuchinh.vn/

Tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền khi trả lời khảo sát trực tuyến cho Việt Nam?

Theo thời lượng từ vài giây đến vài phút.

Khi xem xét lời mời, bạn sẽ thấy thời lượng và giá trị mà bạn sẽ nhận được khi hoàn thành 100%.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng cho các cuộc khảo sát trực tuyến như được chỉ ra trong bảng sau cho Việt Nam:

Chuyển khoản quốc tế có nghĩa là:

PayPal (PayPal Vietnam)12.50 USD
FROMTOPRICE
020.13 USD
340.25 USD
550.38 USD
670.50 USD
890.63 USD
10110.75 USD
12130.88 USD
14151.00 USD
16181.25 USD
19201.50 USD
21231.63 USD
24251.88 USD
26272.13 USD
28302.50 USD
31352.88 USD
36+3.25 USD

Chia sẻ với bạn bè của bạn!

Phương tiện để thưởng cho bạn Quốc tế:

MEANS OF REWARDREWARD
PayPal (PayPal Vietnam)12.50 USD