Shqipëria zare

Qasja dhe regjistrimi Shqipëria zare

Për të marrë pjesë në mendimin e produkteve, shërbimeve dhe opinionit aktual.

Mjetet për të marrë pjesë janë App, Email dhe hyrja në faqe.

Nga kjo faqe ju mund të përdorni dhe të jeni një anëtar i ri i komunitetit tonë shqiptar.

Ne kërkojmë:

  • Një adresë emaili. Do të jetë identifikimi juaj i hyrjes.You must create an exclusive password to access.
  • Tregoni gjininë “Femër” ose “Mashkull”.
  • Kodi postar.

Si ta gjej kodin tim postar në Shqipëri përmes Internetit?

Merrni kodin zip të rrethit në Shqipëri: https://www.postashqiptare.al/sherbimi-postar/kodi-postar/

Sa nxitje mund të marr për t’iu përgjigjur sondazheve në Shqipëri?

Sipas kohëzgjatjes së disa sekondave deri në minuta.

Kur të merrni një ftesë, do të gjeni kohëzgjatjen dhe vlerën që do të merrni kur të plotësoni 100%.

Shpërblimet shpërblehen sipas tabelës së mëposhtme:

FROMTOPRICE
020.10 EUR
340.20 EUR
550.20 EUR
670.30 EUR
890.30 EUR
10110.40 EUR
12130.40 EUR
14150.50 EUR
16180.70 EUR
19200.70 EUR
21230.80 EUR
24250.90 EUR
26271.00 EUR
28301.30 EUR
31351.40 EUR
36+1.80 EUR